تملک داراییهای سرمایه ای
شرح خدمت

اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای

رئوس فعالیتها :
1) تأمین و پرداخت اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای دستگاههای اجرایی استان که براساس موافقتنامه متبادله ، دارای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌باشند .
2) پرداخت تنخواه‌گردان حسابداری به دستگاههای اجرایی استان
3) تهیه و ارائه گزارش عملکرد اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای برای مراجع و مقامات ذیصلاح
 خدمت‌گیرندگان :کلیه دستگاههای اجرایی استان که اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود .
 خدمت دهندگان :
  • معاونت نظارت و رئیس خزانه معین
  • رئیس اداره خزانه
  • معاون اداره خزانه
  • مسئول اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای
  • مسئول تنظیم حسابها
مدارک مورد نیاز: 1) درخواست وجه ، 2) موافقتنامه ، 3) صورتجلسه تخصیص کلی ابلاغی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  ، 4) تخصیص دستگاه اجرایی
مراحل انجام کار :
1) ارائه درخواست وجه با امضاء ذیحساب به معاونت نظارت مالی  یا رییس اداره خزانه
2) ارائه موافقتنامه متبادله به معاونت نظارت مالی  یا رییس اداره خزانه
3) ارائه تخصیص به معاونت نظارت مالی  یا رییس اداره  خزانه
4) ارائه درخواست تنخواه با امضاء ذیحساب به معاونت نظارت مالی  یا رییس اداره خزانه
5) درخواست‌های مذکور توسط معاونت  نظارت و رییس خزانه معین و رییس اداره خزانه به این واحد ارائه و پس از تطبیق درخواست وجه یا موافقتنامه و فرم تخصیص درخواست مذکور تأمین و سپس برای صدور سند و صدور چک ( بانک لت )به واحد تنظیم حسابها ارجاع می‌شود .
 

فلوچارت تملک دارائی‌های سرمایه‌ای


 
 
 

برای دریافت فایل های مربوط به تملک دارایی های سرمایه ایی اینجا کلیک کنید


 
shoar
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^