استرداد وجوه اشتباه واریزی
شرح خدمت

اشتباه واریزی


رئوس فعالیتها:
1) صدور مجوز استرداد وجوه اشتباه واریزی ، اضافه دریافتی و .. برای دستگاههای اجرایی
خدمت گیرندگان:
کلیه دستگاههای اجرایی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز به وصول درآمد می‌باشند .
خدمت دهندگان :
1) معاونت نظارت و رئیس خزانه معین، 2) رئیس اداره خزانه ،3) معاون اداره خزانه،4) مسئول واحد درآمد(اشتباه واریزی) ، 5)تنظیم حسابها ، 6) دبیرخانه
مدارک مورد نیاز:
1) جهت استرداد اشتباه واریزی درخواست ذیحساب دستگاه اجرایی واصل فیش بانکی مورد نیاز است
مراحل انجام کار اشتباه واریزی:
1) دریافت درخواست ذیحساب جهت استرداد وجوه اشتباه واریزی بهمراه اصل فیش بانکی 2) بررسی درخواست ذیحساب و فیش ضمیمه 3) صدور مجوز جابجایی وجوه اشتباه واریزی به بانک عامل

فلوچارت استرداد وجوه اشتباه واریزی

برای دریافت فایل های مربوط به استرداد وجوه اشتباه واریزی اینجا کلیک کنید

shoar
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^