سپرده
شرح خدمت

سپرده

رئوس فعالیتها :
 • دریافت ریز سپرده از دستگاههای اجرایی و اعلام شماره بستانکاری سپرده‌های دریافتی به آنها
 • پرداخت سپرده‌های درخواستی به دستگاه‌های اجرایی و شرکتهای دولتی
 • صدور تائیدیه موجودی سپرده به دستگاه‌های اجراییدر پایان سال
 • انتقال سپرده‌‌ها به اداره‌کل خزانه در پایان سال مالی و درخواست وجه سپرده از اداره‌کل مذکور
خدمت گیرندگان : کلیه دستگاههای اجرایی و مؤسسات و شرکتهای دولتی که به موجب قانون مجاز به کسر سپرده می‌باشند .
خدمت دهندگان :
 1. معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان
 2. رئیس اداره خزانه
 3. مسئول واحد سپرده
 4. دبیرخانه
 5. صدور چک ( حواله بانک لت )
 مدارک مورد نیاز :
 • صدور ریز سپرده‌های مکسوره با نامه ذیحساب دستگاه اجرایی
 • درخواست وجه سپرده از سوی ذیحساب که توسط وی امضاء شده باشد.
 مراحل انجام کار :
1) دریافت صورت ریز سپرده از دستگاه اجرایی
2)  ثبت صورت ریز سپرده در رایانه
3) اعلام شماره بستانکاری به دستگاه اجرایی
4) دریافت درخواست وجه ، رسیدگی و تطبیق آن ، تأمین و پرداخت سپرده‌های درخواستی
5) ارسال درخواست وجه تأمین شده به تنظیم حسابها جهت صدور چک( بانک لت )

فلوچارت درآمد


برای دریافت فایل های مربوط به سپرده اینجا کلیک کنید

shoar
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^