نام زیرپورتال : لرستان
1389/5/31 يكشنبه   شاپورجمشیدی
 
سمت  ریاست بیمه ایران
 
تلفن محل كار  2216012
دورنگار  2201621
 
 
سوابق تحصيلي 
لیسانس حسابداری
سوابق كاري 
مسئول شعبه الیگودرز - رییس اداره مالی و اداری خرم آباد - معاونت اداری و مالی خرم آباد - مدیر بیمه ایران خرم آباد
 

 
امتیاز دهی
 
 

^