نام زیرپورتال : لرستان
مدیر کل
آقای مرادی فرد-عکس
1395/8/18 سه‌شنبه   ماندگار مرادی فرد
محل كار  اداره کل امور اقتصادی ودارایی لرستان
سمت  مدیر کل
 
تلفن محل كار  06633202906
دورنگار  06633202905
 
 
 
 
 

سوابق کاری
- حسابدار
- حسابرس
- معاون ذیحساب
- ذیحسابت دستگاه های اجرایی مختلف استان به مدت 23 سال
- معاون پشتیبانی اداره کل امور مالیاتی استان
- معاون نظارت مالی و خزانه معین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان
- مدیرکل اداره امور اقتصادی و دارایی استان لرستان
ارتباط با مدیرکل 
امتیاز دهی
 
 

^