نام زیرپورتال : لرستان
آشنايي با استان
پيشينه تاريخي
آثار بازمانده از ساكنان پيش از تاريخ لرستان، بيانگر آن است كه اين جوامع به تدريج مراحل تكامل فرهنگي از جمله دوره هاي پارينه سنگي، ميان سنگي، نوسنگي و شهرنشيني را پشت سر گذاشته اند.استان لرستان از نظر باستان شناسي يكي از مراكز مهم تاريخي است.اين استان از اواخر دوره ي پلاستوسن(دوران چهارم زمين شناسي) داراي شرايط اقليمي سازگار بوده است.علاوه بر شرايط مساعد زيست محيطي مي توان مواهب موجود يعني آب سرشار، غذاي كافي و سوخت فراوان منطقه را از جمله عوامل استقرار بشر در اين خطه برشمرد.قديمي ترين آثار زندگي گروههاي پراكنده انساني در لرستان،در محلي به نام پل باريك در كناره رودخانه سيمره بدست آمده است.قدمت اين شواهد را بعضي از پژوهشگران دوره ي آشولين(حدود 80000 سال تا 100000 سال قبل ) و برخي قبل از آشولين تعيين كرده اند،در دوره هاي بعد از فرهنگ آشولين نيز در غارها و پناهگاههاي هميان 1و2 ( سابقه سكونت و ابزار مكشوفه غار را به حدود 40 تا 100 هزار سال قبل و نقاشي هاي بدنه ي غار را به گروههاي انساني 15 تا 17 هزار سال پيش نسبت داده اند.)،ميرملاس(11 تا 16 هزار سال قبل)،كنجي(ابزار بدست آمده از اين غار به قديمي ترين مرحله از دوران شكار و گردآوري خوراك حدود 100هزار سال قبل مربوط مي شود)،گرارجنه(پناهگاه دو دوره ي متوالي فرهنگي موسترين و بارادوستين)، يافته(دوره بارادوستين)، اشكفت قمري(دوره موسترين)، پاسنگر و... آثار و شواهدي از استقرار انسان، به دست آمده است كه مدتي طولاني از دوره ي شكار و گردآوري خوراك را در بر مي گيرد.
لرستان از جمله معدود سرزمين هايي است كه ساكنان آن براي نخستين بار به اهلي كردن حيوانات و كشت نباتات پرداخته و آغازگر زندگي روستانشيني و كشاورزي بوده اند،كه اين دگرگوني سبب ساز پيدايش تمدن است.بررسي هاي زبان شناسي و فرهنگي،نشان دهنده پيوستگي قومي لرها با ديگر اقوام ايراني بويژه قوم پارسي است.لرها قديمي ترين قبايل آريايي ايران زمين مي باشند كه از روزگاران كهن در نواحي غرب و جنوب غرب و در امتداد دامنه زاگرس ساكن بوده و هستند.
 
 
موقعيت جغرافيايي استان
استان لرستان با مساحتي در حدود 28064 كيلومترمربع كه 7/1 درصد از مساحت كشور را شامل مي شود در قسمت جنوب غربي ايران بين 46 درجه و 50 دقيقه تا 50 درجه و 1 دقيقه طول شرقي و 32 درجه و 40 دقيقه تا 34 درجه و 23 دقيقه عرض شمالي از نصف­النهار گرينويچ واقع شده است. اين استان از شمال با       استان هاي مركزي و همدان، از جنوب با خوزستان، از غرب با كرمانشاه و ايلام و از شرق با استان اصفهان همجوار مي باشد و پل ارتباطي بين اين استانها محسوب مي گردد. براساس آخرين تقسيمات كشوري ، لرستان داراي 10 شهرستان،23 شهر،26 بخش و 83 دهستان مي باشد.
 
شرايط آب و هوايي
استان لرستان در دامنه كوههاي زاگرس واقع شده و تحت تاثير آب و هواي مديترانه اي قرار گرفته است،همجواري در قسمت جنوب با جلگه ي خوزستان و از سمت شمال با ارتفاعات سردسير استان همدان موجب تنوع آب و هوايي در اين استان شده است بطوريكه از اين استان به عنوان استان چهار فصل كشور ياد مي شود.
آب و هواي گرم جنوب: شهرستان پلدختر و بخشي از شهرستان كوهدشت
آب و هواي معتدل مركزي: بخش اعظم شهرستان خرم آباد، دوره چگني و بخشي از شهرستان كوهدشت
آب و هواي سرد شمالي: شهرستانهاي بروجرد، ازنا، اليگودرز، دورود، سلسله و دلفان
 
جمعيت
براساس سرشماري صورت گرفته كشور درسال 1385، جمعيت استان حدود000/700/1 نفر مي باشدكه از اين تعداد حدود 60 درصد آن در شهر و 40 درصد آن در روستاها زندگي مي كنند.جمعيت استان 2 درصداز كل جمعيت كشور را شامل مي شود، نرخ با سوادي در استان 82 درصد و نسبت گروههاي سني جمعيت به شرح ذيل است:
-گروه سني 4-0 (65/7)
گروه سني 14-5 (68/18)
گروه سني64-15 (65/68)
گروه سني65 سال به بالا (02/5)
1
^