نام زیرپورتال : لرستان
برنامه ها و عملكرد

سازمان امور اقتصادي و دارائي استان لرستان براي ارائه خدمت برتر و ارج نهادن و احترام به مردم در راستاي طرح تكريم با بسط تفكر مشتري مداري در سازمان ، خدمتگزاري به مردم را سرلوحه كارهاي خود قرار داده و با افزايش كيفيت ارائه خدمات با بهره‌گيري از نظريات ارباب رجوع و همكاران، قدمهاي اوليه را در محورهاي ذيل به حيطه عمل درآورده و آماده استفاده از توان تخصصي و رهنمودهاي مردم بزرگوار استان و همكاران محترم در جهت اجراي هر چه بهتر و مسئولانه‌تر طرح مذكور و ارتقاي روزافزون آن بطور مستمر مي‌باشد.

محورهاي اصلي عبارتند از :

1- تدوين منشور اخلاقي سازمان

2- اطلاع‌رساني و راهنمايي مؤديان و ارباب‌رجوع

3- گردش كار در واحدهاي مربوطه

4- بازنگري، بهبود و اصلاح روشهاي ارائه خدمات به مردم

5- ايجاد ميز خدمت

6- ارائه مدارك و فرم ها بر روي پورتال سازمان

7- نظرسنجي از ارباب رجوع

1
^