پیوندها

فرم نظر سنجی

انتظارات شما از مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي تاچه حد براورده شده است؟
روند برگزاري كميسيون ماده 2 (مجوز خريد ، فروش ، انتقال خودروهاي دولتي)را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
روند پرداخت حقوق و اعتبارات هزينه اي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
روند صدور چك در قسمت تنظيم حسابهاي خزانه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
کد امنیتی
 
 
امتیاز دهی
 
 

^