پیوندها

پیشنهادات
نام زیرپورتال : لرستان

شخص پيشنهاد دهنده

عنوان پيشنهاد

عليرضا      شكري  

ساخت كليد يدك براي اتاقها 

 صفدر پيريايي

 خريد آبسردكن براي طبقه همكف

 فخرالدين مرشدي

1-خريد آبسردكن براي طبقه همكف

 

 صادق بهاروند

1-استفاده از شير اب هاي حسگر

2-استفاده از روش آبياري قطره اي

3-لامپهاي كم مصرف 

 

 حميد عادل سخن

استفاده از شير اب هاي حسگر

-استفاده از روش آبياري قطره اي

3-لامپهاي كم مصرف  

 عليرضا گلجاني

تست روتينگ ورزش همكاران 

 روح الله ملايي

رابط بيمه اي  

 علي قربان كوليوند

اجراي سيستم يا اختصاص شماره كوتاه

 

 

 

 

 

 

 

 غريب بيرانوند

1رنگ آميزي جدولهاي دور فضاي سبز

2-گذاشتن گلدانهايبزرگ پايه بلند داخل سالنها 

3-عوض كردن تابلوها سه طبقه يا بازسازي انها

4-نصب تابلوي ديجيتالي راهنما كه بوسيله كامپيوتر كنترل مي شود

5- نصب تابلو يا باز نويسي شماره ها

 اميرضا سبزوار

-گذاشتن گلدانهاي بزرگ پايه بلند داخل سالنها  

شخص پيشنهاد دهنده

عنوان پيشنهاد

 رحمت ذلقي

1رنگ آميزي جدولهاي دور فضاي سبز  

 حاجي رضا  فرخي

ارسال پرداختهاي پرسنلي از طريق مكانيزه 

 محمد جواد  بستامي

دوره مديريت خدمات كشوري 

 علي احمدي

-عوض كردن تابلوها سه طبقه يا بازسازي انها 

فاطمه باقري

نازنين عادلي

نصب تابلوي ديجيتالي راهنما كه بوسيله كامپيوتر كنترل مي شود 

 الهام شاداب فر

ايجاد سايت ستاد سرمايه گذاري 

 افسانه عبدي پور

1-       تهيه چادر حجاب

2-        پياده روي صبحگاهي-

3-       تهيه سي ديآموزشي در صرفه جويي انرژي

 ليلا يوسفي

 رابط بيمه اي

 معصومه ميرزاده

 نصب سطل زباله بزرگ

امين حاتموند 

نصب تابلو يا باز نويسي شماره ها 

محمد صادق بهاروند 

برق مصرفي سازمان با برق قرارداي 

غلام لك 

ايجاد سويس عمومي 

مجيد الياسي 

تشكيل صندوق قرض الحسنه 

مجيد گودرزي 

پارتيشن بندي معاونت هزينه 

سيد رضا حيات الغيب

استفاده از سرويس براي كاركنان

امين حسنوند

استفاده از سالن فوتبال و استخر

حسين آزادي

مجهز كردن سالن ورزشي اداره

محمد ناصري

تست روتين يا ورزش از كاركنان

عبدالرضا قلايي

Stand byقرار دادن كامپيوترها

شخص پيشنهاد دهنده

عنوان پيشنهاد

كاوه لعل

Stand byقراردادن كامپيوترها

حيدر كريمي

Stand byقراردادن كامپيوترها

صديقه بختياري

Stand byقراردادن كامپيوترها

علي خسروي

Stand byقراردادن كامپيوترها

مهدي بازگير

رنگ جدولها

مرجان احمديان

گلدانهاي تزييني

آزاده احمدي نژاد

تابلوهاي آويز

مجيد مولايي

تابلوهاي راهنما

كاظم عليپور

بازنويسي شمارههاي پاركينگ

اردوان شاكرمي

مجهز كردن سالن ورزشي اداره

محمد رضا رستمي

مجهز كردن سالن ورزشي اداره

بهروز صادقي

مجهز كردن سالن ورزشي اداره

علي لكي

استفاده از سالن  فوتبال واستخر

ذبيح الله اسدي

استفاده از سالن  فوتبال واستخر

فرج الله فلاح پوري

استفاده از سالن  فوتبال واستخر

مجتبي اسدي

اسفاده از سرويس براي همكاران

فرهنگ رباطي

اسفاده از سرويس براي همكاران

نادر بازگير

پارتيشن بندي معاونت هزينه

عليرضا سبحاني

پارتيشن بندي معاونت هزينه

روح انگيز نظرپور

پارتيشن بندي معاونت هزينه

فتح الله مرادي فر

تست روتينگ ورزش همكاران 

پرويز صايرپور

تست روتينگ ورزش همكاران 

شخص پيشنهاد دهنده

عنوان پيشنهاد

كرمعلي بيرانوند

تست روتينگ ورزش همكاران 

علي امرايي

 خريد آبسردكن براي طبقه همكف

نازنين عادلي

 خريد آبسردكن براي طبقه همكف

سيد ابراهيم شاهرخي

 خريد آبسردكن براي طبقه همكف

فايلها
جدول آمار.doc 237.056 KB
بيشتر
^