پیوندها

نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زيرپورتال لرستان زيرپورتال لرستان
Collapse صفحه اصلی صفحه اصلی
صفحه جديد
تست
Collapse معرفی سازمان معرفی سازمان
اطلاعات مدیران و ذیحسابان
Collapse مسئولان سازمان مسئولان سازمان
بانک اطلاعات مدیران
معاونین اداره کل
مدیران عامل بانک ها
مدیرکل
Collapse ارتباطات و اطلاع رسانی ارتباطات و اطلاع رسانی
آرشیو گزارش تصویری
Expand اطلاع رسانیاطلاع رسانی
نظر سنجی
Expand نشریات نشریات
Expand انتشارات انتشارات
نشانی و تلفن مدیران
سیمای اقتصادی استان
تکریم ارباب رجوع
Collapse ارتباط مردمی ارتباط مردمی
Expand سیستم ارتباط مردمی با رئیس سازمان سیستم ارتباط مردمی با رئیس سازمان
Expand ارتباط با مدیرارتباط با مدیر
گزارش تصویری
سایر پیوندها
آلبوم تصاویر
Collapse فرآیندهای امور کاری سازمان فرآیندهای امور کاری سازمان
نظارت مالی
Expand تنظیم حسابها تنظیم حسابها
فرم های کاری سازمان
Collapse ستاد سرمایه گذاری ستاد سرمایه گذاری
صفحه دریافت پیام
Collapse قوانین و مقرراتقوانین و مقررات
قوانین
تصویب نامه ها
بخشنامه ها و دستورالعمل ها
Collapse تماس با ما تماس با ما
صفحه دریافت پیام
Collapse نظارت مالینظارت مالی
تحویل و تحول ذیحسابان
ماده 91 ق.م.ع
Collapse ارسال مشکلاتارسال مشکلات
صفحه admin
دریافت پیام کاربر
شکایات
Collapse معاونت هزینهمعاونت هزینه
اطلاعیه های جدید
اموال
Expand نظارت مالینظارت مالی
تمرکز وتلفیق حساب ها
خزانه
Collapse  کمیسیون تحول اداری سازمان کمیسیون تحول اداری سازمان
تست
نظام پیشنهادات
نقشه سايت
مدارك ارائه خدمت
فايلهاي ذيحسابان
تست لينك
مسئولان وزارتخانه
Collapse معرفی سازمانمعرفی سازمان
تاریخچه
اهداف و وظایف
نمودار سازمانی
پرسش هاي متداول
Collapse نظرسنجینظرسنجی
لیست کاربر
میز خدمت
میز خدمت
صفحه جديد
میز
میز خدمت
اطلاعات
Collapse صفحه جدید_کانورت 95_لرستان صفحه جدید_کانورت 95_لرستان
ارسال مشکلات 96
راهنمای مراجعین به واحدهای اداره کل
Expand خدمات الکترونیکی 2خدمات الکترونیکی 2
Expand میز خدمتمیز خدمت
طبقات
صفحه اقای عقیلی
صفحه جدید96
پیگیری کاربر
سنجش
Collapse انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
پیگیری کاربر
پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع
^